หลังคาเมทัลชีท ฉนวน PS Foam, EPS Foam คืออะไร? ดียังไง?

หลังคาเมทัลชีท ฉนวน PS Foam, EPS Foam คือ อะไร?
หลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet) ไส้ฉนวน บุฉนวน PS Foam หรือ EPS Foam คือ เหล็กแผ่นบางที่เคลือบป้องกันสนิม นำมาทำเป็นหลังคาหรือกั้นเป็นผนัง แผ่นนั้นจะถูกรีดรอน สำหรับเป็นร่องน้ำ เพื่อความสวยงาม อาจจะเรียกว่า แผ่นเหล็กรีดลอน วัสดุที่ใช้ในการเคลือบป้องกันสนิม อาจจะใช้เป็นอลูมิเนียม หรือสังกะสี ใช้ทำหลังคา รั้วผนัง โดยด้านในจะมีแผ่นฉนวนกันความร้อน ชนิด PS Foam หรือเรียกอีกอย่างว่า EPS Foam ประตูห้องเย็น

โดยแผ่นฉนวน PS Foam เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษมีน้ำหนักเบา ะดวกในการขนย้าย ง่ายต่อการติดตั้ง สามารถตัดตามแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ ประหยัดพลังงาน ป้องกันความชื้นจากพื้นผิวดิน อายุการใช้งานยาวนานและที่สำคัญไม่ลามไฟ สามารถกันความร้อนและเก็บความเย็น ป้องกันการผ่านของเสียงได้อีกด้วย
ข้อดีของหลังคาเมทัลชีท ฉนวน PS Foam, หลังคา PS Foam
มีค่าความเป็นฉนวนต่ำ (k-Value) ฉนวนกันความร้อนได้ดี
หลังคาไม่ลามไฟ จุดวาบไฟ (Flash Point อยู่ที่ 345°C — 360°C) สามารถดับไฟได้เอง และเปลวไฟไม่มีการแพร่กระจาย
ความหนาแน่น 1.00 ปอนด์ ทำให้หลังคามีความแข็งแรง สามารถรับแรงกด (Compressive Strength) ได้ดี
เป็นหลังคาฉนวนกันความร้อนที่มีโครงสร้างวัสดุเป็นเซลล์ปิด กันความร้อนได้ในตัวเอง
มี PS Foam ที่วัสดุที่มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการติดตั้งและขนย้าย
ป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี
เป็นหลังคากันความร้อนเก็บรักษาอุณภูมิความเย็นไว้ได้ดี
หลังคาสามารถป้องกันความชื้น
หลังคา PS Foam สามารถป้องกันการผ่านของเสียง
เป็นหลังคาเมทัลชีท PS Foam ชนิดที่ติดไฟแต่ไม่ลามไฟ มีจุดวาบไฟที่ต่ำที่สุด เมื่อโฟมได้รับความร้อน จะทำให้โฟมจะระเหยเป็นไอ
หลังคาโฟม PS ช่วยประหยัดพลังงาน
หลังคามีอายุการใช้ที่งานยาวนาน
หลังคาเมทัลชีท PS Foam ไม่มีสาร ไร้สาร CFCs หรือ Chlorofluorocarbon ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หลังคา PS โฟม ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรีย

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store