วีธีการดูแลตัวเองและทำแผลหลังผ่าตัดปากกระจับ

วีธีการดูแลตัวเองและทำแผลหลังผ่าตัดปากกระจับ

1. ให้ประคบเย็น 3วันแรกให้มากที่สุด ทําปากกระจับที่ไหนดี ​​​​​​​

2. ประคบอุ่นในวันที่ 4 ไปจนกว่าจะถึงกำหนดตัดไหม
3. งดทานอาหารต้องห้าม กำหนด 1เดือน

– ส้มตำ น้ำพริกกระปิ หน่อไม้ ขนมจีน ของหมักของดอง อาหารทะเล อาหารสุกๆดิบๆ
– โจ๊กคัพ มาม่าคัพ 14วัน
– ไข่ เนื้อไก่ งด 14 วัน
– อาหารรสจัด

4. บ้วนปากทุกครั้งหลังทานอาหาร ( น้ำเกลือผสมน้ำยาบ้วนปากได้)
5. นอนหมอนสูงในช่วงเวลา 3วันแรก จากนั้นนอนหมอราบหน้าตรงค่ะ
6. งดแปรงฟัน3วันแรก ใช้น้ำเกลือบ้วนปากอย่างเดียว
7. วันที่ 4 เป็นต้นไปถึงวันตัดไหม แปรงฟันได้โดยใช้แปรงสีฟันเด็ก ยาสีฟันเด็ก เราใช้หลอดดูดน้ำทุกชนิด เพื่อไม่ให้แผลโดนน้ำ ลดโอกาสติดเชื้อ

8. งดอ้าปากกว้างๆในช่วง 14วันแรก จัดฟันดึงฟันได้หลังทำปากครบ 1เดือน

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store